GIÁNG SINH AN LÀNH

"HÂN HẠNH CHÀO MỪNG QUÝ BẠN ĐẾN VỚI HOÀI THANH - BỒ CÂU TRẮNG"

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

KINH NĂM ĐỨC TIN

-->
KINH NĂM ĐỨC TIN


       
      Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,/ chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin,/ nhờ đó chúng con được  nhận biết và thực hành những điều Chúa dạy, /hầu đem lại cho chúng con hạnh phúc đời này và đời sau.
       Lạy  Chúa Giêsu Kitô, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống./ Ai tin Chúa sẽ tìm thấy đường đi, tìm ra chân lý và tìm được sự sống./ Chúng con cảm tạ Chúa đã đến rao giảng Tin Mừng,/ dạy chúng con những điều phải tin, những việc phải làm, /để được sống và sống dồi dào./ Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con,/ để chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa, /sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, theo lệnh Chúa truyền.
       Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn mọi loài,/ xin khơi lại cho chúng con những điều chúng con phải tin,/ những việc phải làm /để đức tin của chúng con mỗi ngày thêm sâu sắc và trưởng thành hơn./ Xin ban cho chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người,/ biết ý thức cử hành đức tin trong các nghi lễ phụng vụ,/ thực hành đức tin trong cuộc sống hằng ngày, /để có thể thông truyền đức tin đó lại cho con cháu,/ và tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa.
       Lạy Mẹ Maria, Mẹ được chúc phúc vì đã tin./ Xin giúp chúng con luôn tin những lời Chúa dạy và Hội Thánh truyền,/ biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa,/ biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người anh chị em chung quanh chúng con,/ nhờ đó họ sẽ được nhận biết Chúa,/ để chính họ cũng nhận được ơn đức tin đem lại sự sống đời đời.
       Lạy Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các Thánh, các ngài là những những gương mẫu sống động về đức tin cho chúng con. Xin giúp chúng con biết sống và thực hành đức tin của chúng con trong cuộc sống hằng ngày, nhất là trong Năm Đức tin này.
      Chúc tụng Thiên Chúa vinh hiển muôn đời. Amen!

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

NĂM ĐỨC TIN 2012 - 2013

-->
NĂM ĐỨC TIN 2012 – 2013

1- ĐGH Benedictô thiết lập Năm Đức Tin vì lý do gì?
     ĐGH thiết lập Năm Đức Tin nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Vaticano II (1962 – 2012) và 20 năm ban hành Sách Giáo Lý Công Giáo (1992 – 2012).
2- Năm Đức Tin khai mạc vào ngày nào?
     Năm Đức Tin khai mạc vào ngày 11/10/2012 và bế mạc vào ngày 24/11/2013, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Riêng tại Việt Nam, các giáo phận khai mạc Năm Đức Tin vào ngày 18/11/2012.
3- Năm Đức Tin nhằm mục đích gì?
    Trong bầu khí của cuộc khủng hoảng Đức Tin, Năm ĐứcTin là lời mời gọi người Kitô hữu tái khám phá cuộc hành trình Đức Tin với ba mục tiêu chính:
-         Một là để nhờ giáo lý của Giáo Hội, người Kitô hữu tìm lại cốt lõi của niềm tin bằng cuộc hoán cải trở về với Đức Kitô là Đấng duy nhất cứu độ thế giới.
-         Hai là để nhờ giáo huấn của Công đồng Vaticano II, Cộng Đoàn Dân Thiên Chúa tìm thấy nguồn lực và định hướng cho việc canh tân Giáo Hội.
-         Ba là nhờ Đức Tin hành động qua đức ái, các Môn Đệ Đức Kitô hữu  tìm được động lực của việc loan báo Tin Mừng cho thế giới ngày hôm nay.
4- Năm Đức Tin được cử hành như thế nào?
     ĐGH kêu gọi mọi thành phần dân chúa cử hành Năm Đức Tin bằng việc Tuyên Xưng Đức Tin, Cử Hành Đức Tin, Sống Đức Tin và Loan Truyền Đức Tin.
5- Việc Tuyên Xưng Đức Tin trong Năm Đức tin có ý nghĩa gì?
     Năm Đức Tin sẽ khơi dậy nơi mỗi tín hữu một khát vọng tuyên xưng Đức Tin toàn vẹn của Giáo Hội và với một niềm xác tín được đổi mới, chúng ta sẽ tìm được niềm vui, sự phấn khởi và hạnh phúc trong cuộc hành trình Đức Tin của cuộc đời.
6- Việc Cử Hành Đức Tin trong Năm Đức Tin có ý nghĩa gì?
     Năm Đức Tin là một cơ hội để tăng cường việc cử hành Đức Tin trong Phụng vụ, nhất là Bí tích Thánh Thể, vốn phải là chóp đỉnh, là trung tâm điểm và là nguồn mạch cho mọi hoạt động của toàn thể cộng đồng Kitô hữu.
7- Việc Sống Đức Tin trong Năm Đức Tin có ý nghĩa gì?
     Năm Đức Tin là một thúc đẩy mọi Kitô hữu hành động Đức Tin qua đức ái như một tiêu chuẩn mới và động lực mới cho việc học hỏi Đức Tin, Cử Hành Đức Tin, Sống Đức Tin và Loan Truyền Đức Tin để làm thay đổi toàn thể cuộc sống của mình.
8- Việc Loan Truyền Đức Tin trong Năm Đức Tin có ý nghĩa gì?
     Năm Đức Tin thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa dấn thân một cách tích cực và hiệu quả qua công cuộc Tân Phúc Âm Hóa để tái khám phá niềm vui Đức Tin và tìm lại niềm hăng say thông truyền niềm tin của mình.
9- Để Năm Đức Tin có hiệu quả, cần thực hiện những công việc nào?
     ĐGH đề nghị những việc phải làm sau đây:
-         Một là học hỏi và suy tư các văn kiện của công đồng Vaticano II và sách Giáo Lý Công Giáo để củng cố và canh tân niềm tin, đồng thời để canh tân Giáo Hội.
-         Hai là đọc lại lịch sử Đức Tin của Giáo Hội được đan dệt giữa sự thánh thiện và tội lỗi, vừa để thúc đẩy ta nhiệt thành sống chứng từ của niềm tin, vừa thúc dục ta thành tâm và thường xuyên hối cải.
-         Ba là tăng cường làm chứng Đức Tin bằng thực thi bác ái trong nội bộ cộng đoàn cũng như trong xã hội, để có thể gặp gỡ Chúa Kitô Phục sinh đang sống động trong cộng đoàn và nơi mọi người , đặc biệt là những người bị loại trừ.
10- Năm Đức Tin đem lại cho chúng ta niềm hy vọng gì?
       Năm Đức Tin sẽ khơi dậy nơi mỗi tín hữu một khát vọng tuyên xưng Đức Tin toàn vẹn của Giáo Hội và với một niềm xác tín được đổi mới, chúng ta sẽ tìm được niềm vui, sự phấn khởi và hạnh phúc trong cuộc hành trình Đức Tin của cuộc đời.
(Sưu tầm)