GIÁNG SINH AN LÀNH

"HÂN HẠNH CHÀO MỪNG QUÝ BẠN ĐẾN VỚI HOÀI THANH - BỒ CÂU TRẮNG"

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

ĐỐ VUI Ô CHỮ THÁNG 5/2013: THÁNG KÍNH ĐỨC MẸÔ CHỮ THÁNG 5
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
(Có ghi dấu thanh)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
*2
*3**
4

*


5*
6
*

*
*
7
*
*
*
*
8
*9
*
*
*
*
10*
11


**
*
12
*


*
13


**
*
14


**
*

CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ
NHỮNG NỘI DUNG GỢI Ý
ĐỂ TÌM RA CÁC CHỮ HÀNG NGANG
Hàng ngang số
Số chữ cái
Nội dung gợi ý
Giải đáp
(ghi dấu thanh)
1a
4
- Tại tiệc cưới nào, Đức Maria đã thể hiện sự quan tâm lo lắng cho chủ hôn?

1b
7
- Đây là một trong những tước hiệu mà Giáo hội chỉ về Đức Maria

2
11
- Tên bài hát của nhạc sỹ Duy Tân viết về Tháng Hoa Mẹ

3a
3
- Một loại hoa màu trắng, có mùi thơm thường được trưng bày trên bàn thờ Đức Mẹ

3b
7
- Sứ Thần đã truyền tin cho Đức Maria

4a
1
- Tại nước nào vào đầu thế kỷ XVII, Tháng Đức Mẹ được cử hành công cộng như: mỗi chiều đều có hát kính Đức Mẹ, ban phép lành Mình Thánh.

4b
10
- Bài ca mà Đức Maria đã nói khi đến thăm bà Êlisabét

5
11
- (Lc 1, 34) nói tới điều gì nơi Đức Maria?

6
9
- Trong Kinh Thánh đoạn 12, từ câu 1 đến câu 18 có viết về: “Người Phụ Nữ và con Mãng Xà” . Đoạn Kinh Thánh đó ở trong sách nào?

7
8
- Đức Giáo Hoàng nào đã gởi Thông điệp này: :"Tháng Năm là Tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để "bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế  giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng". Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ" 

8a
8
- Vào những thế kỷ đầu, hàng năm khi tháng 5 về, người ta đi cắt các cành cây xanh tươi đang nở hoa, đưa về trang hoàng trong các nhà thờ và đặc biệt các bàn thờ dâng kính Đức Mẹ. Đó là các cuộc “ ………………………….”

8b
3
- Trong Giáo hội, Đức Maria được kêu cầu qua tước hiệu…………………… (viết tắt)

9
8
- Đức Maria đã nói: “ Linh hồn tôi ………………Đức Chúa”

10
11
- Đây là 3 trong nhiều sắc hoa được dâng lên Đức Maria trong Tháng Hoa Mẹ

11a
2
- Bà Êlisabét gọi Đức Maria là gì?

11b
7
- Lời nói của Mẹ Maria khi Sứ Thần truyền tin cho Mẹ

12
10
- Người có công trong việc làm cho lòng sốt sắng trong Tháng Đức Mẹ được phổ biến trong nước Pháp mà còn ở mọi nước Công giáo khác nữa vào đầu thế kỷ XIX

13a
2
- (Ga 19, 27) Rồi người nói với môn đệ: “ Đây là ……..của anh”

13b
7
- Tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã nói với gia nhân: “ Người bảo gì, các anh cứ việc ………………(Ga 2, 5)

14a
6
- Tên bài hát có điệp khúc: “ Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát, chung tấm lòng, dâng đời sống…”

14b
3
- (Ga 19, 26) Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là …………của Bà”

Nếu Bạn nào có giải đáp, xin gởi email về địa chỉ sau: thanhtranvan056@gmail.com hoặc
sẽ có quà tặng cho Bạn nào gởi sớm nhất và đúng nhất
HOÀI THANH 

ĐÁP ÁN ĐỐ VUI Ô CHỮ THÁNG 4/2013
MỪNG CHÚA PHỤC SINH
(Không ghi dấu thanh trong ô chữ này)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
*
T
H
A
N
H
T
H
A
N
*
2
*
C
A
N
A
*
U
A
M
M
E
3
P
H
E
R
O
*
K
Y
M
U
C
4
Đ
U
C
G
I
E
S
U
*
N
T
5
A
N
*
T
I
N
M
U
N
G
*
6
*
G
I
O
A
N
*
*
C
C
L
7
*
T
I
B
E
R
I
A
*
H
X
8
C
A
N
H
S
U
O
N
*
U
*
9
*
H
A
L
L
E
L
U
I
A
*
10
T
A
N
G
Đ
A
*
*
N
P
S
11
*
Y
A
H
C
A
U
M
*
H
X
12
P
H
E
P
R
U
A
*
O
U
E
13
T
O
M
A
*
T
I
N
*
C
l
14
G
A
G
I
L
E
*
*
*
S
t
15
G
N
A
S
*
O
M
Y
Đ
I
Đ
16
*
C
O
I
C
H
E
T
*
N
T
17
L
A
Y
T
H
A
Y
*
K
H
*
18
*
K
I
N
H
T
H
A
N
H
*

CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ:
(Xin xem ở các ô tạo thành chữ H màu đỏ
và ghi vào khung dưới đây, có ghi dấu thanh)

CHÚNG TA HÃY HOAN CA
MỪNG CHÚA PHỤC SINH HALLELUIA

Chúc mừng em Đặng Thiên Phúc đã có giải đáp sớm nhất và đúng nhất