GIÁNG SINH AN LÀNH

"HÂN HẠNH CHÀO MỪNG QUÝ BẠN ĐẾN VỚI HOÀI THANH - BỒ CÂU TRẮNG"

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

ĐỐ VUI Ô CHỮ THÁNG 4/2013:


ĐỐ VUI Ô CHỮ THÁNG 4/2013
MỪNG CHÚA PHỤC SINH
(Không ghi dấu thanh trong ô chữ này)1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
*

*
2
*
*

3

*

4
*


5


**
6
*

*
*7
**


8
*

*
9
*

*
10


*
*11
**


12*13
**


14


*
*
*


15
*


16
**


17*


*
18
*

*

CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ:
(Xin xem ở các ô tạo thành chữ H màu đỏ
và ghi vào khung dưới đây, có ghi dấu thanh)NHỮNG GỢI Ý ĐỂ TÌM RA NHỮNG CHỮ
Ở CÁC Ô HÀNG NGANG
Hàng ngang
Nội dung gợi ý
Giải đáp
(Có ghi dấu thanh)
1
- Khi đứng giữa các môn đệ, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và bảo họ hãy nhận lấy điều gì? (Ga 20, 22)

2a
- Ông Na-tha-na-en là người xứ nào ? (Ga 21, 2)

2b
- Sau khi sống lại, Đức Giêsu đã hiện ra với hai môn đệ trên đường đến làng …………… (viết ngược) (Lc 24, 13)

3a
- Vị tông đồ đã vào mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20, 6)

3b
- Trong bài đọc II Chúa nhật III Phục Sinh (Kh 5, 11-14), ai là người phủ phục xuống thờ lạy?

4a
- Ai đã ban Thánh Thần cho các môn đệ? (Ga 20, 22)

4b
- Chúa Giêsu bảo ông Tôma: “ Đặt …………….vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy” (viết tắt) (Ga 20, 27)

5a
- Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói: “ Bình ….. cho anh em”  (Ga 20, 19)

5b
- Đức Giêsu trao cho các môn đệ một lệnh truyền là hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo điều gì cho mọi loài thụ tạo? (Mc 16, 15)

6a
- Tin Mừng Chúa nhật Phục Sinh (Ga 20, 1–9): “Người môn đệ kia” được hiểu là ai?

6b
- Chúa nhật thứ IV Phục Sinh còn được gọi là Chúa nhật ………..(viết tắt)

7a
- Tại biển hồ nào, Đức Giêsu đã tỏ mình cho các môn đệ và trao cho ông Phêrô quyền chăn dắt đoàn chiên của mình? (Ga 21, 1)

7b
- Một bài Cựu Ước phải được đọc trong Lễ Đêm Phục Sinh (viết tắt và viết ngược)

8a
- Khi hiện ra với các môn đệ, Đức Giêsu bảo Tôma hãy đặt tay vào đâu? (Ga 20, 27

8b
- Mẫu tự thứ 20 trong bảng chữ cái Tiếng Việt.

9
- Một từ được đọc nhiều trong Mùa Phục Sinh

10a
- Khi ra mộ Đức Giêsu, các bà nghĩ phải lăn cái gì ra khỏi ngôi mộ? (Mc 16, 3)

10b
- Trong đêm canh thức, nghi thức đầu tiên là thắp……………….
(viêt tắt)

11a
- Trước Mùa Phục Sinh là Mùa gì? (viết ngược)

11b
- Mùa Phục sinh được kết thúc vào Chúa nhật Chúa Thánh Thần ……………….. (viết tắt)

12a
- Những ai tin và chịu điều gì thì được cứu độ? (Mc 16, 16)

12b
- Bài đọc 1 Chúa nhật II Phục Sinh (Cv 5, 12 – 16): “Nhiều người từ các thành chung quanh Giêrusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bi thần …………..ám, và tất cả đều được chữa lành”

13a
- Vị tông đồ vắng mặt khi Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ. (Ga 20, 24)

13b
- Tin Mừng Chúa nhật Phục Sinh  (Ga 20, 1–9): “Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào, Ông đã thấy và đã ………….

13c
- Bài đọc 2 Chúa nhật Phục Sinh được trích trong thơ của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu …………….. (viết tắt)

14a
- Thiên Thần báo tin Đức Giêsu hẹn gặp các môn đệ tại đâu? (Mc 16, 7)

14b
- Trong Lễ Đêm Phục Sinh, Bài đọc 1 được trích trong sách nào? (viết tắt)

15a
- Tin Mừng Chúa nhật III Phục Sinh (Ga 21, 1–19): “Khi trời đã ……………, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn không nhận ra đó chính là Đức Giêsu” (viết ngược)

15b
- Tông đồ Tôma còn có tên là gì nữa? (viết ngược) (Ga 21, 2)

16a
- “Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ …………….” (Ga 20, 9)

16b
- Trong Thánh lễ Phục Sinh (chính ngày) thay vì nghi thức sám hối thì rảy ………………..(viết tắt)

17a
- Rápbuni nghĩa là gì?  (Ga 20, 16)

17b
- Các Bài đọc 2 trong các Thánh lễ Chúa nhật II đến Chúa nhật VI Mùa Phục Sinh năm C đều được trích trong sách ………… (viết tắt)

18
- Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20, 9)


                                                                                           HOÀI THANH

                    GIẢI ĐÁP                  
                     ĐỐ VUI Ô CHỮ THÁNG 3 NĂM 2013
                     CHỦ ĐỀ : “HÀNH TRÌNH MÙA CHAY
                        (không ghi dấu thanh trong ô chữ này)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
C
U
U
Đ
O
*
B
O
T
H
I
2
*
E
L
I
A
M
O
S
E
*
*
3
T
R
O
*
B
U
I
T
R
O
*
4
*
M
U
A
S
A
M
H
O
I
*
5
U
A
*
L
A
C
T
H
U
*
*
6
*
V
A
C
T
H
A
P
G
I
A
7
Đ
O
I
*
B
A
C
A
I
*
*
8
D
E
P
*
H
Y
S
I
N
H
*
9
L
c
*
T
U
T
A
N
*
M
t
10
*
M
U
A
T
H
A
N
H
A
N
11
*
*
N
G
O
A
I
T
I
N
H
12
*
*
C
A
U
N
G
U
Y
E
N
13
*
*
D
A
N
H
L
O
I
*
*
14
C
A
Y
V
A
*
O
N
H
U
C

                      NHỮNG GỢI Ý ĐỂ TÌM RA NHỮNG TỪ
                      TRONG CÁC Ô CHỮ HÀNG NGANG
Hàng ngang số
Nội dung gợi ý
Giải đáp (Có ghi dấu thanh)
01
- “Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn ………….. “(Bài đọc 2 Chúa nhật I Mùa Chay, Rm 10, 8 – 13)
CỨU ĐỘ
-  “Còn anh khi …………..đừng cho tay trái biết việc tay phải làm…” (Tin Mừng thứ tư Lễ Tro, Mt 6, 1 – 6. 16 – 18)
BỐ THÍ
02
- Tên hai nhân vật đàm đạo với Chúa Giêsu, khi Người biến hình trên núi (Tin Mừng Chúa nhật thứ II Mùa Chay, Lc 9, 28b – 36)
ÊLIA
MÔSÊ
03
- Thứ gì được xức trên đầu trong thánh lễ ngày thứ tư Lễ Tro
TRO

- “Hỡi người, hãy nhớ mình là ……………, một mai người sẽ trở về bụi tro”
BỤI TRO
04
- Mùa Chay còn được gọi là ……………………………..
MÙA
SÁM HỐI
05
- Đức Chúa đã đưa ông Áp-ra-ham ra khỏi thành ……….để ban cho ông đất làm sở hữu. (Bài đọc I Chúa nhật II Mùa Chay, St 15, 5 – 12. 17 – 18)
UA

- Một trong những phương diện mà ma quỷ thường cám dỗ chúng ta
LẠC THÚ
06
- “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, …………………mình mà theo…” (Mt 16, 24)
VÁC THẬP GIÁ
07
- Trong 40 ngày ở trong hoang địa, Chúa Giêsu không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy ……….. (Tin Mừng Chúa nhật thứ I Mùa Chay, Lc 4, 1 – 13)  
ĐÓI

- Một trong những việc mà chúng ta cần thực hiện trong Mùa Chay
BÁC ÁI
08
- Bài đọc I Chúa nhật III Mùa Chay (Xh 3, 1 – 8a. 13 – 15), Đức Chúa đã phán bảo Môsê phải cởi cái gì ra ? (Vì nơi Môsê đang đứng là Đất Thánh) 
DÉP

- Lại một việc cần thiết nữa mà chúng ta phải thực hiện trong Mùa Chay
HY SINH
09
- Những bài Tin Mừng từ Chúa nhật thứ I đến Chúa nhật thứ IV của Mùa Chay năm nay đều được trích trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô của Thánh sử nào? (Viết tắt) 
LUCA
(Lc)

- Một từ nói về việc đổi mới bản thân trong  Mùa Chay
TỰ TÂN

- Bài Tin Mừng trong thánh lễ thứ tư Lễ Tro năm nay được trích trong Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô của Thánh sử nào? (Viết tắt) 
MÁT
THÊU
(Mt)
10
- Mùa Chay cũng còn được gọi là ………………………………….
MÙA THÁNH
ÂN
11
- Tin Mừng Chúa nhật V Mùa Chay năm nay (Ga 8, 1 – 11) nói về  những người kinh sư và Pha-ri-sêu dẫn đến trước Chúa Giêsu một người phạm tội gì?
NGOẠI TÌNH
12
- Giáo hội khuyên tín hữu trong Mùa Chay luôn phải nhớ làm gì?
CẦU
NGUYỆN
13
- Ngoài việc cám dỗ con người về lạc thú, ma quỷ còn cám dỗ về những mặt nào nữa?
DANH LỢI
14
- Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Chay năm nay ( Lc 13, 1 – 9), Chúa Giêsu đã kể cho mọi người nghe dụ ngôn về ……………………..
CÂY VẢ

- Bài đọc I Chúa nhật IV Mùa Chay năm nay ( Gs 5, 9a. 10 – 12) Đức Chúa đã phán với ông Giô-suê: “Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi cái ………………của người Ai-Cập”.
Ô NHỤC

                      CHỦ ĐỀ CỦA Ô CHỮ LÀ
                        (Xin ghi vào khung dưới đây, có ghi dấu thanh)


MÙA CHAY THÁNH MÙA SÁM HỐI                        Nếu bạn nào có giải đáp, xin gởi về địa chỉ sau:            vinhson11@gmail.com .
                        Sẽ có quà tặng cho bạn nào gởi sớm nhất
                   và đúng nhất.
                       Xin chúc mừng em HẢI DƯƠNG
                      đã có giải đáp sớm nhất và đúng nhất2 nhận xét:

 1. Blog rất đẹp !
  Hình như anh em mình có cùng sở thích màu xanh...hihi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tên mình là "Hoài Thanh" có nghĩa là "Mãi Xanh" mà. Màu xanh êm dịu, dễ thương, vui vẻ, lạc quan, yêu đời và hy vọng... Chúc Mộng Bình cũng luôn yêu quý và trân trọng "Màu Xanh" nhé!
   [img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIct7MqzML8nul0SqHrXfmjQ096kRzwv_QBdRb8nNA1Bbjo-2Q[/img]

   Xóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]