GIÁNG SINH AN LÀNH

"HÂN HẠNH CHÀO MỪNG QUÝ BẠN ĐẾN VỚI HOÀI THANH - BỒ CÂU TRẮNG"

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

HÀNH HƯƠNG VIẾNG ĐÀI THÁNH PHÊ-RÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ VÀ EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

GIỜ KINH CẦU NGUYỆN 
VIẾNG ĐÀI  THÁNH QUÝ VÀ THÁNH PHỤNG


1- Làm dấu Thánh giá – Hát Kinh Đức Chúa Thánh Thần
2- Kinh Tin – Cậy – Mến – Kinh ăn năn tội

3- Đọc  kinh Lạy Cha, mười hai kinh Kính mừng,  kinh Sáng danh, Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
4- Đọc Tin Mừng (Lc 9, 23 – 26)
"Ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".
      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày và theo Ta. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất nó; còn ai mất mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian mà phải thua thiệt và mất mạng sống mình, thì được ích gì? Bởi lẽ kẻ nào hổ thẹn vì Ta và vì lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn khi họ đến trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Chúa Chacác Thiên Thần". Ðó là lời Chúa. – Lạy Chúa Ki-tô ngợi khen Chúa
THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ                                                                         VÀ THÁNH EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG
         Thánh Phêrô Đoàn Công Quý sinh năm 1826 tại họ Búng, hạt Thủ Dầu Một, dưới triều Minh Mạng. Cha Ngài là ông Antôn Đoàn Công Miêng và mẹ là bà Anê Nguyễn Thị Trường, vốn dòng quyền quý, nguyên quán ở Đàng Ngoài; nhưng vào cuối đời vua Gia Long (1802 - 1820), cả gia đình đã di cư vào Nam và đến lập nghiệp tại họ Búng.
        Năm 1847, Ngài nhập Chủng viện thánh Giuse tại Thị Nghè. Sang năm 1848, Ngài được gởi học bên Pénang (Mã Lai). Sau 7 năm học tập và tu luyện, Ngài trở về quê hương vào năm 1855, giữa lúc vua Tự Đức cấm đạo gắt gao. Ngài lần lượt lãnh nhận các chức, và đến tháng 9 năm 1858, được phong chức linh mục tại nhà thờ Thủ Dầu Một. Sau một thời gian phục vụ tại các họ Lái Thiêu, Gia Định, Kiến Hòa, Ngài được cử làm phó sở Cái Mơn (Vĩnh Long). Cuối tháng 12 năm 1858, Ngài đổi về họ Đầu Nước, Cù Lao Giêng, họ chánh thuộc tỉnh An Giang.
       Ngày 7-1-1859, trong một cuộc lùng xét "Tây dương đạo trưởng", Ngài đã bị bắt cùng với ông Emmanuel Phụng, câu phủ họ Đầu Nước, và 32 giáo hữu khác. Tất cả bị xiềng xích giải về Châu Đốc.
      Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng sinh năm 1796. Lúc cha Phêrô Đoàn Công Quý được cử tới họ Đầu Nước, Ngài đang làm câu phủ, rất nhiệt thành việc đạo và quí mến các linh mục. Ngày 7-1-1859, ngài và 32 giáo hữu khác cùng bị bắt với cha Phêrô Quý, và bị điệu về giam ở Châu Đốc.
      Trong tù, hai Đấng đã chịu nhiều cực hình với một đức tin sắt đá. Ngày 30-7-1859, án tử hình của hai Ngài được gửi từ kinh về tới Châu Đốc. Hai Ngài đã hiên ngang đổ máu đào để nên chứng nhân Nước Trời vào ngày 31-7-1859.
      Đức Thánh Cha Piô X đã tôn phong hai Ngài lên hàng Chân Phước Tử Đạo ngày 02-5-1909 và Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong hai Ngài lên hàng Hiển Thánh ngày 19-6-1988.
6- Hát: Lòng Trung nghĩa  (250 – trang 117 – LCDC)

1.Hồi chiêng dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường, hồn thiêng lâng lâng về Thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tận khổ u buồn, về quê phúc vinh hưởng Nhan Chúa muôn đời.
2.Nhẹ quên đau thương bền vững tâm can trường, ngày đêm khấn ước chờ dâng trái tim nồng. Lòng trung nghĩa ấy nghìn thu sáng tưng bừng, ngàn năm chiếu soi vì in vết huy hoàng
ĐK: Muôn ngàn đau đớn nay đã theo ngày tháng trôi. Hy sinh vì lòng tin son sắt giữ câu đoan nguyền. Quyết tình trung tín lao khổ không hề dám phai. Giữ tấm lòng hiếu trung lời thề xưa lẽ nào quên.
7- Đọc Lời nguyện: Thiên Chúa đã yêu thương tuyển chọn Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý và Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng làm nhân chứng  cho đức tin vào Thiên Chúa trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Nhờ sự chuyển cầu của hai Thánh nhân, chúng ta cùng dâng những lời nguyện xin:
     1. Cầu cho Giáo Hội Việt Nam : Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Giáo Hội Việt Nam của chúng ta, cho Các Đức Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ, cùng mọi thành phân Dân Chúa / luôn biết trung thành bảo vệ và phát triển kho tàng đức tin / và những giá trị tinh thần đạo đức mà các Vị chứng nhân đã để lại – Xin Chúa nhận lời chúng con
      2. Cầu cho Giáo phận Long Xuyên: Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận Long Xuyên của chúng ta/ luôn biết noi gương Thánh Quý và Thánh Phụng, sống Đức Tin kiên cường,/ giữ một lòng mến Chúa sắt son và thiết tha loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. – Xin Chúa nhận lời chung con
       3.     Cầu cho các Vị Chủ Chăn và những người lo việc rao giảng Tin Mừng : Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Vị Chủ Chăn và những người lo việc rao giảng Tin Mừng / được nhiều khôn ngoan và nghị lực của Chúa Thánh Thần / để can đảm làm chứng cho Đức Kitô bằng lời rao giảng / bằng cuộc sống quảng đại, và chấp nhận hy sinh kể cả mạng sống mình. – Xin Chúa nhận lời chúng con
       4.     Cầu cho các anh chị em Giáo Lý Viên : Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho  các anh chị em Giáo Lý Viên/ biết noi gương tinh thần dũng cảm của Thánh Quý và Thánh Phụng là những mẫu gương thánh thiện, nhiệt thành,/ biết “Lấy tình yêu đáp lại Tình Yêu” / bằng đời sống quảng đại, nhiệt thành phục vụ trong tinh thần  hiệp nhất và yêu thương.- Xin Chúa nhận lời chúng con
         Lạy Chúa! Chúa đã ban ơn cho Thánh Quý và Thánh Phụng anh dũng trong việc tuyên xưng đức tin. Nhờ đó chúng con nghiệm thấy rằng : Chúa hằng gìn giữ che chở và luôn tô điểm cho Giáo Hội bằng những bông hoa xinh đẹp. Xin cho chúng con được bắt chước các Ngài, luôn kiên vững trong niềm tin và một lòng sắt son mến Chúa, cùng luôn nhiệt thành phục vụ Giáo Hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen
8- KINH THÁNH  PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ                                                            VÀ EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG
         Kính lạy Hai Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuel Lê Văn Phụng,/ là những chứng nhân anh dũng,/ đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Đức Kitô và Tin Mừng của Chúa./                                            
        Các Thánh đã chỉ cho thế gian con đường về Trời,/ xin hãy tỏ cho chúng con con đường yêu thương và sự sống với Chúa Cha./ Xin hãy giúp chúng con mến cảm hạnh phúc khi nhận biết Đức Giêsu Kitô,/ khi yêu mến Chúa và làm cho Chúa được yêu mến./ Giống như các Thánh,/ chớ gì chúng con khám phá ra niềm vui được sống trong ơn sủng của Chúa Thánh Thần, /để bước theo Đức Giêsu Kitô với đức tin son sắt và niềm cậy trông vững bền./
       Xin dạy chúng con yêu mến,/ luôn sống Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể một cách sâu đậm hơn./ Chính ở đó chúng con sẽ gặp gỡ Chúa trong chân lý,/ hầu được lớn mạnh trong tự do đích thực, và được thánh hóa trọn vẹn./ Chớ gì sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh Thể lôi cuốn chúng con,/ làm cho chúng con được no thỏa,/ và là nguồn an ủi cho mỗi người chúng con./
       Xin hãy giúp chúng con khám phá ra rằng,/ Lời Chúa là ánh sáng cho thời đại hôm nay,/ và là kim-chỉ-nam,/ để yêu mến và phục vụ anh em trong niềm vui,/ cách đặc biệt nơi những anh chị em nghèo khổ và bé mọn chung quanh./
       Xin hãy dạy chúng con biết làm chứng nhân của Đức Giêsu Kitô trong cuộc sống đời thường,/ bằng cách yêu thương, /chia sẻ, /hy sinh và tha thứ, /cùng chu toàn mọi bổn phận trách nhiệm hằng ngày,/ qua những việc làm cụ thể,/thiết thực và hiệu quả,/ để đem lại sự nâng đỡ,/ niềm an ủi cho mọi người./ Nhờ đó,/ chúng con được sống hạnh phúc viên mãn trong Nước Chúa,/ cùng các Thánh muôn đời./ Amen.
9- Kinh Cám ơn – Trông cậy
10- Hát: Bài ca ngàn trùng  (244 – trang 115 – LCDC)
ÐK: Ðây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm đượm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu.  
1. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường. 


 


8 nhận xét:

 1. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu.
  Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu.
  Sang thăm Hoài Thanh đọc được bài hay, Tem Vàng cho bài nhé, cuối tuần đong đầy hạnh phúc nhé bạn.

  Trả lờiXóa
 2. Hôm qua kết hợp vừa đi hành hương vừa tham quan một số địa danh tại Châu Đốc. Về đến nhà cũng 22 giờ nên thấm mệt. Chỉ đưa được giờ kinh nguyện, hình ảnh có đấy nhưng chưa đưa lên được Vp ạ! Cảm ơn bạn nhiều. Chúc Bạn an lành vui vẻ

  Trả lờiXóa
 3. Chúc anh có những chuyến đi du lịch thật bổ ích và lý thú anh nhé ! (~_~)
  [img] http://love.catchsmile.com/wp-content/uploads/2011/07/Good-Afternoon-13.gif [/img]

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn BD nhiều. Mình đang chuẩn bị đi du lịch Đảo Ngọc Phú Quốc nên bận rộn công việc nhiều. Chúc BD an lành vui vẻ

   Xóa
 4. Thăm và chúc anh những cuộc hành hương sốt sắng, thánh thiện và vui vẻ nhé !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vâng! Mỗi năm, mình thường kết hợp tổ chức những cuộc hành hương cho anh chị em giáo lý viên, đoàn viên Đa Minh để tăng thêm tinh thần phục vụ cho anh chị em. Chúc MB an vui nhé!

   Xóa
 5. Nhờ lời cầu bầu của hai Thánh Nhân, nguyện xin Thiên Chúa là Cha yêu thương ban nhiều ơn lành và gìn giữ mọi người chúng con luôn bình an.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các Thánh đã hy sinh mạng sống để được hưởng hạnh phúc Quê Trời. Chúng ta hãy noi gương các Ngài trong cuộc sống hằng ngày Bạn nhé!

   Xóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]